ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

ویژگی محصولات

بویر

ویژگی محصولات بویر

ویژگی های تیوب لیزر TP

دارای خنک کاری هر دو سیستم اپتیک

دارای کاتالیزر جزیره ای ( دو مرحله ای )

کیفیت نور و پایداری بسیار خوب

سیستم فلزی پنجره خروجی

10000 ساعت عمر کارکرد مفید در شرایط بهینه

دارای مدل های مختلف که در اندازه ها و توان های متفاوت میباشد که بسته به نیازهای هر مشتری معرفی میگردد.

 

 

ویژگی های تیوب لیزر PRO

این سری از محصولات بویر دارای خنک کاری هر دو سیستم اپتیک میباشد.

دارای کاتالیزور تک مرحله ای است.

کیفیت نور بسیار خوبی دارد.

دارای الکترود های عایق حرارتی میباشد.

این محصول قابلیت 10000 ساعت عمرکاردکرد در شرایط بهینه را دارد.

این محصول دارای مدل های متفاوت است که در اندازه و توان با یکدیگر تفاوت هستند.